Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

caturdays
“ Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się 
z powrotem. Skleić, nawet 
prowizorycznie, bo się rozlatuję. ”
— Jakub Żulczyk
caturdays
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viajakubzulczyk jakubzulczyk

August 19 2014

caturdays
Piszemy o sobie, bo piszemy sobą.
— Żulczyk/ Wysokie Obcasy
Reposted fromsfeter sfeter viajakubzulczyk jakubzulczyk
caturdays
3566 7742 500

June 21 2014

caturdays
Są dni, w których mógłbym zostać mistrzem smutku. Wyobrażam sobie takie mistrzostwa. Przychodzą różni tacy z marnymi minami, a jury wybiera tę najmarniejszą. Stoję potem na podium, a obok mnie smutasy, które przegrały i są przez to jeszcze smutniejsze. A ja się cieszę i tytuł mistrza zostaje mi odebrany. Przesrane.
— Piotr Adamczyk
Reposted bynurek93EscaladrCarrion
caturdays
Gdy się na coś nie zgadza, to jest wredna i cyniczna.
Gdy się cieszy, to się wygłupia albo jest pijana.
Gdy chce ładnie wyglądać, to się mizdrzy, a gdy kimś się zainteresuje, to się puszcza.
Gdy się wstydzi, to jest głupia, a gdy się nie wstydzi, to jest bezwstydna.
Gdy się przy czymś upiera, to przesadza, a gdy się nie upiera, to nie wie, czego chce.
Jak kocha, to jest naiwna, a jak nie kocha, to jest zimna.
Gdy ma ochotę na seks, to jest suką, a gdy nie ma ochoty na seks, to też jest suką.
Jeśli chce być kimś – to znaczy, że przewróciło się jej w głowie, a jak nie chce być kimś, to jest głupią kurą.
Jeśli jest sama, to znaczy, że nikt jej nie chciał, a jeśli jest z kimś, to znaczy, że cwana.
…a gdy dostaje furii – to jej się tylko tak zdaje.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy, 25/2000

June 20 2014

caturdays
1939 08ca
Reposted bymelain melain

June 16 2014

caturdays
Ty mnie już oczywiście nie pamiętasz. A ja przez te wszystkie chwile nie przestawałem myśleć o Tobie.
— Marek Hłasko
Reposted bykarenmusemeshuge

June 15 2014

caturdays
3875 ae50 500
caturdays
3854 9c35 500

June 12 2014

caturdays
#395
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

May 26 2014

0597 2f47 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa

May 22 2014

caturdays
1000 e6aa
Reposted fromresort resort viaseriale seriale

May 12 2014

caturdays
[…] ta świadomość, że jesteś z kimś, kogo wcale nie znasz na wylot, kto ma w sobie jeszcze ogromny basen niedostępnych dla ciebie – przynajmniej teraz – myśli i danych. Że nie wpisałaś jeszcze wszystkich szyfrów. Mapa pełna białych plam – to było wspaniałe, Nadzieja, być z kimś, kto do końca życia będzie dla ciebie fascynujący. 
— Żulczyk/ tak bardzo o nas S.
Reposted from169cm 169cm viajakubzulczyk jakubzulczyk
caturdays
Reposted fromdobby dobby viavampire-diaries vampire-diaries
caturdays
7666 4f5f 500

April 22 2014

caturdays
love
Reposted fromhysterie hysterie viailoveyou iloveyou

April 21 2014

caturdays
2895 815b 500
Reposted byprzemek2355niskowolemureklemurekskarb

April 20 2014

caturdays
8395 71f0 500
Reposted bygiepe2imaginemeandyounatasha123okiemnieogarnieszoutlineszynaalicexxxwezsplynsimplyredbrokenpromisebubububuohwowlovelykryczka

April 07 2014

caturdays
2068 d631
Reposted byewaewaewamakemeateasajrizdzir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl