Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

caturdays
7866 81e9
caturdays
7864 6310 500
caturdays
7861 441d 500
Reposted byniskowo niskowo
caturdays
7859 9ca7 500
caturdays
7815 ddab 500
Reposted byniskowopoisonedivyelevina

April 01 2014

caturdays
5140 dd72 500
Reposted bybubububuliliowaduszastrangememymindmylifekinufafallenangel69zatoreekchocolate1508pyzamazowieckalovelikehopechocowaysziiizveroncamruudotyk-dzwiekutakinie

March 27 2014

caturdays
0844 3a50
Reposted fromfollowyourdream followyourdream viacats cats

March 22 2014

caturdays
Najgorszy jest moment, w którym czekasz na coś i tak boleśnie nic się nie dzieje. I prawdopodobnie nic się nie wydarzy. A mimo to, Ty nie potrafisz przestać czekać.
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaairumen airumen
caturdays
5303 a31a 500
ani trochę.
mrozy, wróćcie!

March 21 2014

caturdays

March 05 2014

caturdays
9671 9cba 500

February 20 2014

caturdays
2574 e78f 500
caturdays
caturdays

February 18 2014

caturdays
Masz w sobie coś, co nie daje mi spokoju.
— do P.
caturdays
9332 5757 500

February 17 2014

caturdays
4650 e0cb 500
Reposted byemagiedamalinowepole

February 16 2014

caturdays
-Słuchaj, jak nie możesz przestać myśleć o jakiejś dziewczynie, to po prostu ją wydymaj, i sytuacja będzie prosta, stary, bo albo obudzisz się rano i będziesz miał na nią wyjebane, albo będziesz miał problem, bo tym bardziej nie będziesz mógł o niej przestać myśleć.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

February 12 2014

caturdays
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuje się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika.
— Kurt Vincent

February 05 2014

caturdays
7029 375c
Reposted bynotthesamealen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl